top of page

Osobní rozvoj, existenciální otázky, psychospirituální krize, environmentální žal

Life coaching

 

Osobní růst a práce na sobě jako potřeba člověka ve 21. století plynoucí z nároků kladených na člověka v zaměstnání, skloubení osobního a pracovního života. Hledání odpovědí a řešení otázek. Možná potřeba vyjetí ze zaběhnutých kolejí týkajících se myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů. Také může jít o zlepšení dílčích i obecnějších schopností jako je soustředění, paměť, učení se relaxovat, celkově prožívat plnohodnotněji, barevněji, aktivněji, nově.

 

Existenciální otázky

Ztráta životního smyslu a jeho hledání. Pocity bludného kruhu a hledání životního směru. Objevuje se jako bytostně lidská potřeba sebepoznání a seberozvoje, která se hlásí, i když (a často právě když) nám zdánlivě nebo v očích ostatních nic nechybí. Někdy jako součást depresivního prožívání, jindy náročný přechod z jedné etapy vývoje do druhé. Někdy projev přepracování, vyhoření nebo nespokojenosti v některé oblasti života.

 

Psychospirituální krize

 

Krize identity a hledání duchovního rozměru existence. Transformační zážitky, které mohou být spojené se změnou víry, mohou působit obtíže v běžném životě, přičemž však není narušen kontakt s realitou.

 

Environmentální žal

 

Trápení a úzkost plynoucí ze stavu přírody a světa, spojené se strachem z budoucnosti. V rámci terapeutického rozhovoru je možné hledat zklidnění skrze volné vyjadřování myšlenek a pocitů, o kterých se v běžném rozhovoru obtížně hovoří.

bottom of page