top of page

Úzkost, deprese, stres,
syndrom vyhoření

Úzkost

 

Pokud vás trápí opakující se neurčité obavy nebo strach z určitých věcí, činností, situací, nejistota, ve dne nebo v noci, bývají přítomné i tělesné průvodní projevy jako je bušení srdce, pocit tíže na hrudi a problémy s dýcháním, třes nebo brnění rukou, svalová ztuhlost, točení hlavy, rozostřené vidění, zažívací potíže, je dobré vyhledat odbornou pomoc. Někdy je dobré předem vyloučit organickou příčinu. Většinou bývají tyto stavy zvladatelné psychoterapeuticky a při úspěšně vedené psychoterapii se postupně zmírňují nebo mizí. Případně lze léčbu doplnit psychofarmaky, předepsanými psychiatrem.

 

Deprese

 

Různě silné přetrvávající nebo opakující se stavy sklíčenosti, smutku, beznaděje až apatie se ztrátou životního smyslu okolí těžko chápe. Je určitě zapotřebí nezůstávat na tyto problémy sám (sama). Tyto potíže nejsou projevem slabosti. Jde o stav, kdy běžné rady nepomáhají. Přítomné bývají někdy i sebevražedné myšlenky. Bez odborné pomoci se stavy mohou zhoršovat. Mnohdy postačí psychoterapie, v závažnějších případech je zapotřebí současného působení léků (psychofarmak), která předepíše lékař - psychiatr. V případě potřeby doporučím kontakt a společně dále můžeme pracovat pomocí psychoterapie na zmírnění vašich potíží.

 

Stres

 

Psychická zátěž, která má nejrůznější příčiny ať už v soukromé (vztahové, zdravotní) nebo pracovní oblasti. Nadměrný nebo dlouhotrvající stres může ve spojení s určitými dispozicemi způsobit některá (i závažná) tělesná onemocnění. Rovněž snižuje výkon a celkově negativně ovlivňuje naše prožívání. Je dobré nadměrnému stresu předcházet. Pokud již nastane, tak ho mírnit a umět s ním pracovat. Nepomáhají-li vám vaše běžné osvědčené způsoby zvládání stresu, můžete využít nabízených služeb. Psychoterapie nebo relaxace jsou vhodnou volbou.

 

Syndrom vyhoření

Ohrožení jsou nejvíce lidé pracující v náročných profesích, především v přímém kontaktu s lidmi- lékaři, učitelé, manažeři, psychologové, právníci, sociální pracovníci, úředníci, policisté, ale i např. IT specialisté a další. Jde o pocit vyčerpání, ztráty smyslu toho, co děláte, nejen v zaměstnání, ohrožen je pocit vlastní hodnoty. Objevuje se pesimistický pohled nejen na sebe a práci. Rovněž může mít tělesné příznaky jako jsou vysoký krevní tlak, únava, bolesti svalů- zad apod., bolesti hlavy, poruchy spánku a problémy s váhou - přibírání nebo naopak hubnutí. Má dopad i na vztahy s okolím, mohou se objevovat konflikty s blízkými nebo nezvyklá zamlklost, změny v chování. Čím dříve se začne řešit, tím lépe. Jelikož je mnohdy obtížné např. změnit zaměstnání. Psychoterapie může pomoci k vytvoření a upevnění nových postojů způsobů prožívání a chování a navrácení k aktivitě, pocitům spokojenosti a životní energie.

bottom of page