top of page

Poradna pro děti,
studenty a rodiče

Děti

 

Děti velmi často odrážejí (v psychické nebo tělesné rovině) klima v rodinném systému- složité vztahy a napětí v rodině, rozvod. Mívají však rovněž trápení svá, související s rodinou a dalšími vztahy, školou, sebevědomím, nejistotami, strachy, zdarvím. Pokud se Vám zdá, že Vaše dítě něco trápí, vypadá třeba méně radostné, méně jí, mluví méně, něž jste u něj zvyklí, má potíže se spaním, má tiky, trpí nočním pomočováním, vyhýbá se kontaktu s vrstevníky, je na zvážení terapeutická pomoc. V bezpečném prostředí si povídáme, malujeme, hrajeme.

 

Studenti

 

Pokud studujete náročný obor, mnohdy nastávají období zvýšené zátěže. Mohou se objevovat úzkosti, strach ze selhání, potíže se spánkem, rozvržením učiva apod. Při vhodné psychoterapeutické podpoře se většinou daří takováto období překonat a získat zpět ztracenou rovnováhu a spokojenost.

Rodiče

Poradna pro rodiče v rozvodových situacích, výchovných či výukových otázkách týkajících se dětí. V bezpečném prostředí můžeme hledat různé cesty k řešení tak, aby bylo rodičovské vedení pro děti optimální podporou, a aby se i rodič cítil ve své roli jistý.

bottom of page