top of page

Psychosomatika, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy

Psychosomatika

 

Některé zdravotní potíže bývají doprovázeny psychickými potížemi a naopak. Jedno pak zhoršuje druhé. Lékaři nemají většinou čas věnovat se psychice nemocného člověka, přesto je pro uzdravení psychický stav pacienta důležitý. Sdílení těžkostí s někým přináší úlevu a může napomoci zlepšení celkového stavu. Špatně se cítit může i jinak silný a vyrovnaný člověk.

 

Poruchy spánku

 

Psychické potíže jsou často doprovázeny poruchami či zhoršenou kvalitou spánku. Pokud jsou potíže závažnější, je dobré vyloučit organickou příčinu. V některých případech je problém se spaním vnímán jako primární problém. Na místě je terapeutická práce zaměřená na hledání souvislostí, možných příčin a možností pro změnu a zlepšení stavu klienta. Jako v každé terapeutické práci je zapotřebí aktivní součinnost klienta a motivace ke změně. Můžeme rovněž využít relaxace a u hypnabilních osob hypnózu.

 

Poruchy přijmu potravy

 

Mentální anorexie

 

Odmítání stravy, nápadná hubenost a jiné potíže, skrývající se za tímto označením, zůstávají mnohdy po dlouhou dobu okolím nerozpoznány. Nebojte se vykročit z bludného kruhu a vyhledat odbornou pomoc. Nezůstávejte na svá trápení samy (sami). Tyto potíže se nevyhýbají ani mužům. V závažných případech je nutná lékařská péče, správně vedená psychoterapie je však nezbytnou součástí léčby. Někdy stačí psychoterapeutická péče, v rámci které postupně dochází k proměně vztahu k sobě a k okolí.

 

Bulimie

 

Záchvatovité přejídání, bývá spojené se zvracením, mnohdy trápí člověka po dlouhou dobu. Během života se často epizody bulimie a anorexie mohou střídat. I tyto psychické potíže jsou zvladatelné pomocí psychoterapie.

 

Orthorexie

 

Psychicky podmíněná fixace na správnou stravu s úzkostnou komponentou, přítomné jsou pocity selhání a viny. Vzniklý dyskomfort zasahuje do prožívání spokojenosti v osobní i vztahové rovině.

bottom of page