top of page

Problematika identity a sexuální orientace, hypersenzitivita

Transgender problematika

Problematika vnímání vlastní pohlavní identity, která je v rozporu s biologicky získaným pohlavím, otázky a témata s tímto uvědomováním spojená. Může se prolínat s úzkostným i depresívním prožíváním, s pocity viny. V rámci terapeutických rozhovorů máme možnost se svobodně v bezpečném prostředí zorientovat ve skutečných pocitech klienta, který tak může hledat svoji cestu, vyzkoušet si např. hovořit o sobě v rodě odpovídajícím skutečnému prožívání apod. Podpora, přijetí, porozumění. Pokud je potřeba vzhledem k věku klienta, zahrnuje zčásti i práci s rodinou. V konkrétních případech pokračuje péče na sexuologii.

 

Hypersenzitivita

 

Zvýšená citlivost vůči podnětům z vnějšího i vnitřního světa klienta, mnohdy nepochopení okolím, pocity odlišnosti, smutku až izolace. V rámci terapie je možné postupně prozkoumávat vnitřní prožitkový svět klienta, tak aby mohlo dojít k porozumění a přijetí sebou samotným a následně hledání vhodných možností přístupu k sobě a také nastavení odpovídajícího přístupu okolí ke klientovi a klienta k ostatním.

bottom of page