top of page

Úzkost

Úzkost

 

Jaro přináší, viděno lepší optikou, naději, radost, těšení, nové začátky, obnovu... viděno z druhé stránky ale také vysílení po zimě, únavu z dlouhého období bez dovolené, pocity sklíčenosti, nedaří-li se cítit pozitivní vjemy s jarem spojované.

 

Poměrně často se ve své terapeutické praxi setkávám s lidmi, kteří v sobě v tomto období cítí úzkost. Psychoterapie je dobrý prostředek k tomu lépe se zorientovat ve vlastních pocitech, potřebách, tužbách, možnostech, vnitřních konfliktech, obavách, obranách, způsobech reagování, vztazích... v sobě. V rozhovoru se terapeut citlivě snaží vnímat spletité nitky klientova osobního prožívání, myšlenek, pocitů, snaží se porozumět a vracet klienta k sobě samému tak, že člověk zároveň cítí, že není sám. To bývá léčebné a posilující. Postupně se většinou podaří aktivovat zdroje v klientově prožívání, které může využít k získání pocitu lepšího zvládání životních situací, pocitu řízení vlastního života a spokojenosti.

 

V empatickém, příjimajícím přístupu zaměřeném na klienta můžete tento pocit najít a zažít. Takto zaměřený terapeut má podobnou zkušenost hlubokého setkání zažitou také v opačné roli. Úlevu někdy klienti pociťují už po prvním setkání, je ale potřeba dát si čas na zážitek opravdového sdílení, spojený také s hlubším sebepřijetím, ze kterého lze čerpat i v reálných situacích v reálném životě, mimo terapeutickou místnost. Přijďte vyzkoušet, budete vítáni.

bottom of page